ตามตัวเลขและตัวเลขของ Dutch SER ...

ตามตัวเลขและตัวเลขของ Dutch SER (สภาสังคมและเศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์) จำนวนการควบรวมกิจการของเนเธอร์แลนด์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับปี 2015 จำนวนการควบรวมกิจการเพิ่มขึ้น 22% ในปี 2016 การควบรวมกิจการเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัท ในภาคที่ไม่แสวงหาผลกำไรกำลังรวมตัวกันอย่างกระตือรือร้น หากตัวเลขเหล่านี้กระตุ้นให้คุณ - ในฐานะผู้ประกอบการ - เริ่มคิดถึงการควบรวมกิจการโปรดอย่าลืมใส่ใจกับ Merger Code ที่เกี่ยวข้อง (Fusiegedragsregels)!

เเชร์