หมวดหมู่: บล็อก ข่าวสาร

การคุ้มครองผู้บริโภคและข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ผู้ประกอบการที่ขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการมักจะใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเพื่อควบคุมความสัมพันธ์กับผู้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการ เมื่อผู้รับเป็นผู้บริโภคเขาสนุกกับการคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องผู้บริโภคที่ 'อ่อนแอ' กับผู้ประกอบการ 'ที่แข็งแกร่ง' ในการพิจารณาว่าผู้รับมีความสุขกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่นั้นเป็นสิ่งแรกที่จำเป็นในการกำหนดว่าผู้บริโภคคือใคร ผู้บริโภคคือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ประกอบอาชีพอิสระหรือประกอบธุรกิจหรือเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ประกอบอาชีพหรือประกอบอาชีพ กล่าวโดยย่อคือผู้บริโภคคือผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

การปกป้องผู้บริโภค

การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปหมายความว่าผู้ประกอบการไม่สามารถรวมทุกอย่างไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของพวกเขาได้หากข้อกำหนดนั้นมีภาระที่ไม่สมเหตุสมผลบทบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับผู้บริโภค ในประมวลกฎหมายแพ่งของเนเธอร์แลนด์จะมีรายการสีดำและสีเทารวมอยู่ด้วย บัญชีดำมีข้อกำหนดที่ถือเป็นภาระที่ไม่มีเหตุผลเสมอรายการสีเทามีบทบัญญัติที่มักจะ (สันนิษฐาน) เป็นภาระที่ไม่มีเหตุผล ในกรณีที่มีข้อกำหนดจากรายการสีเทา บริษัท ต้องแสดงให้เห็นว่าบทบัญญัตินี้มีความสมเหตุสมผล แม้ว่าจะได้รับการแนะนำให้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปอย่างรอบคอบผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองจากข้อกำหนดที่ไม่สมเหตุสมผลตามกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์

Share