ทุกคนต้องรักษาความปลอดภัยให้กับดิจิทัลในเนเธอร์แลนด์กล่าวโดย Cybersecuritybeeld Nederland 2017

ทุกคนต้องดูแลให้เนเธอร์แลนด์ปลอดภัยแบบดิจิทัลกล่าวว่า Cybersecuritybeeld Nederland 2017

มันยากมากที่จะจินตนาการถึงชีวิตของเราที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต มันทำให้ชีวิตของเราง่าย แต่ในทางกลับกันมีความเสี่ยงมากมาย เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและอัตราอาชญากรรมทางไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้น

Dijkhoff (Deputy State Secretary of the Nederlands) notes in Cybersecuritybeeld Nederland 2017 that the Dutch digital resilience is not up to date. According to Dijkhoff, everybody – government, business and citizen – is required to keep the Netherlands digitally safe. Public-private cooperation, investing in knowledge and research, the creation of a special fund – these are the most important areas of focus when talking about cybersecurity.

2017-06-21

เเชร์