หมวดหมู่: บล็อก ข่าวสาร

กระบวนการทางกฎหมายมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ...

ปัญหาทางกฎหมาย

ขั้นตอนทางกฎหมายมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหา แต่มักจะบรรลุผลในทางตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง จากการวิจัยของสถาบันวิจัย HiiL ของเนเธอร์แลนด์พบว่าปัญหาทางกฎหมายได้รับการแก้ไขน้อยลงเรื่อย ๆ เนื่องจากรูปแบบกระบวนการแบบดั้งเดิม (แบบจำลองการแข่งขันที่เรียกว่า) ทำให้เกิดการแบ่งระหว่างฝ่ายต่างๆ เป็นผลให้สภาตุลาการของเนเธอร์แลนด์สนับสนุนการนำบทบัญญัติทดลองซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้พิพากษาดำเนินการพิจารณาคดีในรูปแบบอื่น ๆ

Share