ในเนเธอร์แลนด์ให้ความสำคัญกับสิทธิในการนัดหยุดงานของคนงาน ...

ในประเทศเนเธอร์แลนด์มีความสำคัญมากต่อสิทธิในการนัดหยุดงาน นายจ้างชาวดัตช์จะต้องทนต่อการนัดหยุดงานรวมถึงผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับพวกเขาตราบใดที่“ กฎการเล่น” นั้นบรรลุผล เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะไม่ถูกขัดขวางจากการใช้สิทธิ์นี้คณะกรรมการกลางของเนเธอร์แลนด์ได้ตัดสินว่าการนัดหยุดงานจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสูงของผลประโยชน์การว่างงาน ซึ่งหมายความว่าค่าแรงรายวันของพนักงานซึ่งคำนวณจากผลประโยชน์การว่างงานนั้นไม่ควรได้รับผลกระทบจากการนัดหยุดงานอีกต่อไป

11-04-2017

เเชร์