ทนายความทำอะไร? ภาพ

ทนายความทำอะไร?

ความเสียหายที่เกิดจากมือของผู้อื่น ถูกตำรวจจับกุมหรือต้องการยืนหยัดเพื่อสิทธิของตนเอง: คดีต่างๆ ที่ความช่วยเหลือของทนายความไม่ใช่สิ่งที่ฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็น และในคดีแพ่งก็ถือเป็นภาระผูกพัน แต่ทนายความทำอะไรกันแน่ และเหตุใดการจ้างทนายความจึงสำคัญ

ระบบกฎหมายของเนเธอร์แลนด์มีความครอบคลุมและได้รับการยืนยันอย่างมาก เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและเพื่อสื่อถึงวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายอย่างถูกต้อง ทุกตัวเลือกของคำจึงได้รับการพิจารณาและมีระบบที่ซับซ้อนเพื่อให้มั่นใจว่ามีการป้องกันทางกฎหมายบางอย่าง ข้อเสียคือมันมักจะยากที่จะหลบหลีกทางนี้ ทนายความคนหนึ่งได้รับการฝึกฝนให้ตีความกฎหมายและรู้แนวทางของเขาผ่าน 'ป่า' ทางกฎหมายที่ไม่มีใครเหมือน ไม่เหมือนกับผู้พิพากษาหรืออัยการ ทนายความเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของลูกค้าเท่านั้น ที่ Law & More ลูกค้าและผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จและยุติธรรมที่สุดสำหรับลูกค้ามาก่อน แต่ทนายทำอะไรกันแน่? โดยหลักการแล้ว สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับกรณีที่คุณว่าจ้างทนายความเป็นอย่างมาก

การดำเนินคดีมีสองประเภทที่ทนายความสามารถเริ่มต้นให้คุณได้: ขั้นตอนการยื่นคำร้องและขั้นตอนการเรียก ในกรณีของปัญหากฎหมายปกครอง เราจะดำเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์ ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในบล็อกนี้ ภายในกฎหมายอาญา คุณสามารถรับหมายเรียกเท่านั้น ท้ายที่สุด มีเพียงบริการอัยการเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีทางอาญา ทนายความสามารถช่วยคุณยื่นคำคัดค้านได้

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง

เมื่อเริ่มขั้นตอนการยื่นคำร้องตามชื่อจะมีการยื่นคำร้องต่อผู้พิพากษา คุณสามารถนึกถึงเรื่องต่างๆ เช่น การหย่าร้าง การเลิกสัญญาจ้าง และการรับตำแหน่งภายใต้การปกครอง แล้วแต่กรณี อาจจะมีหรือไม่มีคู่สัญญาก็ได้ ทนายความจะเตรียมคำร้องสำหรับคุณที่ตรงตามข้อกำหนดอย่างเป็นทางการทั้งหมด และจะจัดทำคำขอของคุณอย่างเหมาะสมที่สุด หากมีผู้มีส่วนได้เสียหรือจำเลย ทนายความของคุณจะตอบสนองต่อคำให้การของข้อต่อสู้ด้วย

หากฝ่ายอื่นที่คุณเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือผู้มีส่วนได้เสียได้เริ่มขั้นตอนการยื่นคำร้อง คุณสามารถติดต่อทนายความได้เช่นกัน ทนายความสามารถช่วยคุณร่างคำฟ้อง และหากจำเป็น ให้เตรียมการพิจารณาคดีด้วยวาจา ในระหว่างการพิจารณาคดี คุณยังสามารถแสดงโดยทนายความ ซึ่งสามารถอุทธรณ์ได้หากคุณไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของผู้พิพากษา

ขั้นตอนการเรียก

ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด จะมีการเริ่มขั้นตอนการเรียก ซึ่งในกรณีนี้จะมีการขอความเห็นของผู้พิพากษาในเรื่องความขัดแย้งโดยเฉพาะ หมายเรียกนั้นเป็นหมายเรียกให้ไปขึ้นศาล การเริ่มต้นของขั้นตอน แน่นอน ทนายความของคุณพร้อมจะพูดคุยกับคุณในระหว่างการพิจารณาคดี แต่ยังให้ความช่วยเหลือคุณก่อนและหลังการพิจารณาคดีด้วย การติดต่อทนายความมักจะเริ่มหลังจากได้รับหมายเรียกหรือเมื่อคุณต้องการส่งด้วยตัวเอง เมื่อคุณเริ่มกระบวนการด้วยตนเองและด้วยเหตุนี้จึงเป็นโจทก์ ทนายความไม่เพียงแต่แนะนำว่าการเริ่มขั้นตอนนั้นมีผลหรือไม่ แต่ยังเขียนหมายเรียกที่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่างๆ ก่อนร่างหมายเรียก ทนายความสามารถติดต่อกับคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหากต้องการหาทางออกที่เป็นมิตร โดยไม่ต้องเริ่มดำเนินการทางกฎหมาย หากแต่เป็นกระบวนการเรียกหมาย ทนายความจะทำการติดต่อกับคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่น ก่อนที่ผู้พิพากษาจะได้ยินคดีด้วยวาจา จะมีการเขียนรอบซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถโต้ตอบกันได้ เอกสารที่ส่งไปมามักจะรวมอยู่ในผู้พิพากษาในระหว่างการพิจารณาคดีด้วยวาจา อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี หลังจากรอบการเขียนและการไกล่เกลี่ย จะไม่มีการประชุมอีกต่อไปโดยวิธีการจัดการระหว่างทั้งสองฝ่าย คดีของคุณจบลงด้วยการพิจารณาคดีและคุณไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินหลังจากการพิจารณาคดีหรือไม่? ในกรณีนั้น ทนายความของคุณจะช่วยคุณอุทธรณ์หากจำเป็น

ขั้นตอนการอุทธรณ์กฎหมายปกครอง

หากคุณไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของหน่วยงานบริหาร (องค์กรของรัฐ) เช่น CBR หรือเทศบาล คุณสามารถคัดค้านได้ คุณสามารถมีจดหมายคัดค้านที่ร่างขึ้นโดยทนายความที่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอัตราความสำเร็จในการยื่นคำคัดค้านและใครจะรู้ว่าจะต้องเสนอข้อโต้แย้งใด หากคุณลงทะเบียนคัดค้าน หน่วยงานจะเป็นผู้ตัดสินการคัดค้าน (bob) หากคุณไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้ คุณสามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์ได้ หน่วยงานใด เช่น ศาล, CBb, CRvB หรือ RvS จะต้องยื่นอุทธรณ์ขึ้นอยู่กับกรณีของคุณ ทนายความสามารถช่วยคุณส่งหนังสือแจ้งการอุทธรณ์ไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม และหากจำเป็น ให้จัดทำคำตอบต่อคำชี้แจงการป้องกันของหน่วยงานบริหาร ในที่สุด ผู้พิพากษาจะตัดสินคดีภายหลังการพิจารณาด้วยวาจา หากคุณไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของผู้พิพากษา คุณยังสามารถอุทธรณ์ได้ในบางกรณี

(หมายเรียก) กฎหมายอาญา

ในเนเธอร์แลนด์ หน่วยงานอัยการมีหน้าที่สอบสวนและดำเนินคดีอาญา หากคุณได้รับหมายเรียกจากสำนักงานอัยการ คุณจะถูกสงสัยว่ากระทำความผิดทางอาญาหลังจากมีการสอบสวนเบื้องต้นแล้ว การจ้างทนายความเป็นการกระทำที่ฉลาด คดีอาญาอาจเต็มไปด้วยกฎหมายและการวิเคราะห์เอกสารต้องอาศัยประสบการณ์ ทนายความสามารถคัดค้านการเรียกเพื่อป้องกันไม่ให้ได้ยินด้วยวาจาได้ ในกรณีส่วนใหญ่ การไต่สวนคดีอาญาด้วยวาจาจะเกิดขึ้นในที่สาธารณะ ทนายความจะสามารถเป็นตัวแทนของคุณได้ดีที่สุดในระหว่างการพิจารณาคดีด้วยวาจา ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมกับทนายความ เช่น ภายหลังการค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการสอบสวน สามารถขยายได้ไกลถึงการพ้นผิด หากคุณไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของผู้พิพากษาในท้ายที่สุด คุณสามารถอุทธรณ์ได้

ทนายความมักจะทำอะไรให้คุณก่อนที่คุณจะได้รับหมายเรียก ทนายความสามารถให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในระหว่างการสอบสวนของตำรวจหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่คุณสงสัยว่าเป็นได้

สรุป

แม้ว่าคุณจะสามารถจ้างทนายความเพื่อเริ่มกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นได้ แต่ทนายความก็สามารถช่วยเหลือคุณนอกห้องพิจารณาคดีได้ ตัวอย่างเช่น ทนายความสามารถเขียนจดหมายถึงคุณในสถานประกอบการทางธุรกิจ จดหมายไม่เพียงแต่จะเขียนตามความต้องการของคุณเท่านั้น แต่คุณยังได้รับความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของคุณอีกด้วย ด้วยความช่วยเหลือของทนายความ คุณจะได้รับความช่วยเหลือในสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในคดีของคุณ และความสำเร็จคือความจริงมากกว่าแค่ความหวัง

กล่าวโดยสรุป ทนายความให้คำแนะนำ ไกล่เกลี่ยและดำเนินคดีเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายของคุณและดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าของเขาเสมอ เพื่อโอกาสที่ดีที่สุด คุณจะได้รับประโยชน์จากการจ้างทนายความอย่างแน่นอน

คุณคิดว่าคุณต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือความช่วยเหลือด้านกฎหมายจากทนายความที่เชี่ยวชาญหลังจากอ่านบทความข้างต้นหรือไม่ โปรดติดต่อ Law & More. Law & Moreทนายความของมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายต่างๆ และยินดีที่จะช่วยเหลือคุณทางโทรศัพท์หรืออีเมล

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเรา หากคุณใช้บริการของเราผ่านเบราว์เซอร์คุณสามารถ จำกัด ปิดกั้นหรือลบคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เรายังใช้เนื้อหาและสคริปต์จากบุคคลที่สามที่อาจใช้เทคโนโลยีการติดตาม คุณสามารถเลือกให้ความยินยอมจากคุณด้านล่างเพื่ออนุญาตการฝังของบุคคลที่สามดังกล่าว สำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมและวิธีการประมวลผลโปรดตรวจสอบของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว
Law & More B.V.