ความหมายของการล้มละลาย

สภาพที่ บริษัท ไม่สามารถชำระหนี้ได้อีกต่อไปและถูกศาลบังคับให้ยุติธุรกิจ

Share