บริษัท คืออะไร

บริษัท เป็นองค์กรธุรกิจตามกฎหมายที่เจ้าของได้รับการคุ้มครองจากความรับผิดต่อการกระทำของ บริษัท และสถานะทางการเงิน แยกออกจากเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น บริษัท อาจใช้สิทธิและความรับผิดชอบส่วนใหญ่ที่เจ้าของธุรกิจแต่ละรายจะมีอยู่ซึ่งหมายความว่า บริษัท อาจทำสัญญายืมเงินฟ้องร้องและถูกฟ้องร้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินจ่ายภาษีและจ้างงาน พนักงาน.

Law & More B.V.