ธุรกิจที่มีจริยธรรมคืออะไร

ธุรกิจที่มีจริยธรรมคือธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบของการกระทำผลิตภัณฑ์และบริการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมคนและสัตว์ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการขั้นสุดท้ายต้นกำเนิดและวิธีการผลิตและจัดจำหน่าย

Law & More B.V.