สัญญาโดยนัยคืออะไร

สัญญาโดยนัยเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายยินยอมร่วมกันในข้อตกลงโดยไม่ต้องมีผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรข้อตกลงที่แสดงออกมาเป็นคำพูด

Law & More B.V.