การผิดสัญญาคืออะไร

การละเมิดสัญญาคือการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายขึ้นไป

Law & More B.V.