การเงินคืออะไร

การเงินเป็นคำกว้าง ๆ ที่อธิบายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารการเลเวอเรจหรือหนี้เครดิตตลาดทุนเงินและการลงทุน โดยทั่วไปการเงินหมายถึงการจัดการเงินและกระบวนการจัดหาเงินทุนที่จำเป็น การเงินยังครอบคลุมถึงการกำกับดูแลการสร้างและการศึกษาเกี่ยวกับเงินการธนาคารเครดิตการลงทุนทรัพย์สินและหนี้สินที่ประกอบกันเป็นระบบการเงิน

Law & More B.V.