ธุรกิจระหว่างประเทศคืออะไร

ธุรกิจระหว่างประเทศหมายถึงการค้าสินค้าบริการเทคโนโลยีทุนและ / หรือความรู้ข้ามพรมแดนของประเทศและในระดับโลกหรือระดับข้ามชาติ เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสินค้าและบริการข้ามพรมแดนระหว่างสองประเทศขึ้นไป

Law & More B.V.