กึ่งสัญญาคืออะไร

สัญญาเสมือนเป็นสัญญาที่ศาลสร้างขึ้นเมื่อไม่มีสัญญาอย่างเป็นทางการระหว่างคู่สัญญาและมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระค่าสินค้าหรือบริการที่มีให้ ศาลสร้างสัญญาเสมือนเพื่อป้องกันไม่ให้คู่สัญญาได้รับการเสริมแต่งอย่างไม่เป็นธรรมหรือได้รับประโยชน์จากสถานการณ์เมื่อเขาไม่สมควรที่จะทำเช่นนั้น

Law & More B.V.