ข้อตกลงผู้ถือหุ้นคืออะไร

ผู้ถือหุ้นคือบุคคลหรือสถาบัน (รวมถึง บริษัท ) ที่เป็นเจ้าของหุ้นอย่างถูกกฎหมายตั้งแต่หนึ่งหุ้นขึ้นไปใน บริษัท ของรัฐหรือเอกชน ข้อตกลงของผู้ถือหุ้นหรือที่เรียกว่าข้อตกลงของผู้ถือหุ้นคือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซึ่งอธิบายถึงวิธีการดำเนินงานของ บริษัท และสรุปถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น ข้อตกลงดังกล่าวยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการของ บริษัท และสิทธิพิเศษและการคุ้มครองผู้ถือหุ้น

Law & More B.V.