การจัดการเชิงกลยุทธ์คืออะไร

การจัดการเชิงกลยุทธ์คือการจัดการทรัพยากรขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ การจัดการเชิงกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันการวิเคราะห์องค์กรภายในการประเมินกลยุทธ์และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารนำกลยุทธ์ไปใช้ทั่วทั้งองค์กร

Law & More B.V.