สัญญาที่บังคับไม่ได้คืออะไร

สัญญาที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้คือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยปากเปล่าที่ศาลจะไม่บังคับใช้ มีเหตุผลหลายประการที่ศาลไม่อาจบังคับตามสัญญา สัญญาอาจไม่สามารถบังคับใช้ได้เนื่องจากเรื่องของพวกเขาเนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งของข้อตกลงเอาเปรียบอีกฝ่ายอย่างไม่เป็นธรรมหรือเนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับข้อตกลง

Law & More B.V.