สัญญาที่เป็นโมฆะคืออะไร

สัญญาที่เป็นโมฆะเป็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างสองฝ่ายที่อาจถูกทำให้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหลายประการ

Share