หรือที่เรียกว่า“ การบำรุงพิธีสมรส” ในบางรัฐสามารถจ่ายค่าเลี้ยงดูให้สามีหรือภรรยาได้ ค่าเลี้ยงดูหมายถึงการจ่ายเงินที่ศาลสั่งจ่ายให้กับคู่สมรสหรืออดีตคู่สมรสภายในข้อตกลงการแยกทางหรือการหย่าร้าง เหตุผลเบื้องหลังคือการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่คู่สมรสที่มีรายได้น้อยกว่าหรือในบางกรณีไม่มีรายได้เลย ตัวอย่างเช่นในกรณีที่มีลูกเข้ามาเกี่ยวข้องชายคนนี้เคยเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวมาก่อนและผู้หญิงคนนั้นอาจยอมทิ้งอาชีพเพื่อเลี้ยงดูลูก ๆ และจะเสียเปรียบทางการเงินหลังจากการแยกทางหรือการหย่าร้าง กฎหมายในหลายรัฐกำหนดว่าคู่สมรสที่หย่าร้างมีสิทธิที่จะมีคุณภาพชีวิตแบบเดียวกับที่เคยมีเมื่อแต่งงาน

Share