การหย่าร้างทางแพ่ง

การหย่าร้างทางแพ่งเรียกอีกอย่างว่าการหย่าร้างร่วมกันซึ่งหมายถึงการหย่าร้างที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ร่วมมือกัน ในการหย่าร้างทางแพ่งหรือการร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายยังคงเป็นที่ปรึกษาซึ่งนำรูปแบบการทำงานร่วมกันมาใช้และทำงานร่วมกันเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาหรืออย่างน้อยก็ลดจำนวนและขอบเขตของข้อพิพาทให้น้อยที่สุด ที่ปรึกษาและลูกค้าของพวกเขาพยายามสร้างฉันทามติและตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นอกศาล

Law & More B.V.