ความหมายการหย่าร้าง

การหย่าร้างหรือที่เรียกว่าการสลายตัวของการแต่งงานคือกระบวนการยุติการแต่งงานหรือสหภาพการสมรส การหย่าร้างมักจะนำไปสู่การยกเลิกหรือจัดระเบียบหน้าที่ทางกฎหมายและความรับผิดชอบของการแต่งงานใหม่ดังนั้นจึงเป็นการทำลายพันธะแห่งการแต่งงานระหว่างคู่แต่งงานภายใต้หลักนิติธรรมของประเทศหรือรัฐ กฎหมายการหย่าร้างแตกต่างกันไปทั่วโลก แต่ในประเทศส่วนใหญ่ต้องอาศัยการลงโทษของศาลหรือหน่วยงานอื่นในกระบวนการทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายของการหย่าร้างอาจเกี่ยวข้องกับค่าเลี้ยงดูบุตรการเลี้ยงดูบุตรการกระจายทรัพย์สินและการแบ่งหนี้

Law & More B.V.