เหตุหย่าร้าง

หากการหย่าร้างโดยความยินยอมร่วมกันไม่ใช่ทางเลือกคุณอาจพิจารณาดำเนินการหย่าร้างเพียงฝ่ายเดียวเนื่องจากการหยุดชะงักของชีวิตสมรสที่ไม่สามารถแก้ไขได้ การแต่งงานจะหยุดชะงักอย่างไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อความต่อเนื่องของการอยู่ร่วมกันระหว่างคู่สมรสและการเริ่มต้นใหม่กลายเป็นไปไม่ได้อย่างสมเหตุสมผลเนื่องจากการหยุดชะงักดังกล่าว ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมที่บ่งชี้ถึงการหยุดชะงักของชีวิตสมรสที่ไม่อาจแก้ไขได้ตัวอย่างเช่นการล่วงประเวณีหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันในบ้านสมรสอีกต่อไป

Law & More B.V.