ค่าเลี้ยงดูเท่าไหร่การหย่าร้าง

จำนวนค่าเลี้ยงดูไม่ใช่จำนวนเงินคงที่ แต่คำนวณสำหรับการหย่าร้างแต่ละครั้งโดยพิจารณาจากสถานการณ์ส่วนตัวของคุณและของอดีตคู่ชีวิตของคุณ ทั้งรายได้ของคุณความต้องการส่วนตัวและความต้องการของบุตรหลานของคุณหากคุณมีจะถูกนำมาพิจารณาด้วย

Law & More B.V.