ไม่มีความผิดในการหย่าร้าง

การหย่าร้างโดยไม่มีข้อผิดพลาดคือการหย่าร้างซึ่งการยุติการสมรสไม่จำเป็นต้องมีการแสดงการกระทำผิดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กฎหมายที่จัดให้มีการหย่าร้างโดยไม่มีความผิดอนุญาตให้ศาลครอบครัวอนุญาตให้หย่าได้ตามคำร้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของการแต่งงานโดยไม่ต้องให้ผู้ร้องแสดงหลักฐานว่าจำเลยได้กระทำผิดสัญญาการสมรส สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดการหย่าร้างที่ไม่มีความผิดเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างที่เข้ากันไม่ได้หรือความขัดแย้งทางบุคลิกภาพซึ่งหมายความว่าทั้งคู่ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของพวกเขาได้

Law & More B.V.