แต่งงานใหม่

การแต่งงานใหม่หมายถึงการแต่งงานอีกครั้งหลังจากการตายหรือการหย่าร้างจากคู่สมรส เป็นการแต่งงานครั้งที่สองหรือครั้งต่อ ๆ ไป การแต่งงานใหม่สามารถนำเสนอประเด็นทางกฎหมายหลายประการเช่นบทบัญญัติเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูการดูแลและการรับมรดก

Law & More B.V.