ข้อตกลงการแยกทางคือเอกสารที่คนสองคนในชีวิตสมรสใช้เพื่อแบ่งทรัพย์สินและความรับผิดชอบเมื่อเตรียมแยกทางหรือหย่าร้าง ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดในการแบ่งการดูแลเด็กและการเลี้ยงดูบุตรความรับผิดชอบของผู้ปกครองการสนับสนุนคู่สมรสทรัพย์สินและหนี้สินและคู่สมรสด้านครอบครัวและการเงินอื่น ๆ อาจต้องการจัดสรรหรือแบ่ง

Share