ค่าเลี้ยงดูมีขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่คู่สมรสที่มีรายได้น้อยกว่าหรือในบางกรณีไม่มีรายได้เลย ตัวอย่างเช่นในกรณีที่มีลูกเข้ามาเกี่ยวข้องชายคนนี้เคยเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวมาก่อนและผู้หญิงคนนั้นอาจยอมทิ้งอาชีพเพื่อเลี้ยงดูลูกและจะเสียเปรียบทางการเงินหลังจากแยกทางหรือหย่าร้าง กฎหมายในหลายรัฐกำหนดว่าคู่สมรสที่หย่าร้างมีสิทธิที่จะมีคุณภาพชีวิตแบบเดียวกับที่เคยมีเมื่อแต่งงาน

Share