วัตถุประสงค์ของค่าเลี้ยงดูคืออะไร

วัตถุประสงค์ของค่าเลี้ยงดูคือเพื่อ จำกัด ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมของการหย่าร้างโดยการให้รายได้ต่อเนื่องแก่คู่สมรสที่ไม่ได้รับค่าจ้างหรือมีรายได้ต่ำกว่า เหตุผลส่วนหนึ่งคืออดีตคู่สมรสอาจเลือกที่จะละทิ้งอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและต้องการเวลาในการพัฒนาทักษะงานเพื่อเลี้ยงดูตัวเอง

Law & More B.V.