ทนายความทำอะไร

ทนายความได้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมีหน้าที่ต้องรักษากฎหมายในขณะเดียวกันก็ปกป้องสิทธิของลูกค้าด้วย หน้าที่บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับทนายความโดยทั่วไป ได้แก่ การให้คำปรึกษาและที่ปรึกษาทางกฎหมายการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานการจัดทำเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหย่าร้างพินัยกรรมสัญญาและธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์และการฟ้องร้องหรือปกป้องในศาล

Law & More B.V.