จดหมายลงทะเบียนคืออะไร

จดหมายลงทะเบียนคือจดหมายที่ถูกบันทึกและติดตามตลอดเวลาในระบบจดหมายและกำหนดให้บุรุษไปรษณีย์ต้องขอรับลายเซ็นเพื่อส่งมอบ สัญญาหลายฉบับเช่นกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารทางกฎหมายระบุว่าการแจ้งเตือนจะต้องอยู่ในรูปแบบของจดหมายลงทะเบียน โดยการลงทะเบียนจดหมายผู้ส่งจะมีเอกสารทางกฎหมายที่ระบุว่ามีการส่งหนังสือแจ้ง

Law & More B.V.