ข่าวสาร

กฎใหม่สำหรับการโฆษณาบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีนิโคติน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2017 เป็นสิ่งต้องห้ามในเนเธอร์แลนด์ในการโฆษณาบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีนิโคตินและสำหรับผสมสมุนไพรสำหรับท่อน้ำ กฎใหม่ใช้กับทุกคน ด้วยวิธีนี้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ยังคงดำเนินนโยบายในการปกป้องเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2017 ยังไม่ได้รับอนุญาตให้รับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็นรางวัลในงานแสดงสินค้าอีกต่อไป หน่วยงานด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารและผู้บริโภคของเนเธอร์แลนด์ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่เหล่านี้

Share