จะมีคนดัตช์น้อยมากที่ยังไม่รู้จัก ...

จะมีชาวดัตช์จำนวนน้อยมากที่ยังไม่ทราบถึงประเด็นการลากที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวที่โกรนินเกนซึ่งเกิดจากการขุดเจาะก๊าซ ศาลได้ตัดสินว่า 'Nederlandse Aardolie Maatschappij' (บริษัท ปิโตรเลียมของเนเธอร์แลนด์) ควรจ่ายเงินชดเชยสำหรับความเสียหายที่ไม่ใช่วัสดุให้กับชาว Groningenveld ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้รัฐยังต้องรับผิดชอบบนพื้นฐานของการกำกับดูแลที่ไม่เพียงพอ แต่ศาลตัดสินว่าแม้ว่าการควบคุมดูแลจะไม่เพียงพอจริง ๆ แต่ก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่าความเสียหายเป็นผลมาจากนั้น

Share
Law & More B.V.