ราคา

Law & More ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำงานของมันดังกล่าวข้างต้นค่าบริการรายชั่วโมงซึ่งในหมู่คนอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของพนักงานและประเภทของคดีโดยคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้:

  • อักขระนานาชาติของคดี
  • ความรู้เฉพาะทาง / ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน / ความซับซ้อนทางกฎหมาย
  • การเร่งรีบ
  • ประเภทของ บริษัท / ลูกค้า
อัตราพื้นฐาน:
ภาคี   € 175 - € 195
รองอาวุโส   € 195 - € 225
หุ้นส่วน   € 250 - € 275

ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 21% อัตราสามารถแก้ไขได้ทุกปี

Law & More คือขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่มอบหมายให้เตรียมการประมาณราคารวมซึ่งอาจส่งผลให้มีการเสนอราคาคงที่สำหรับงานที่จะทำ

Law & More B.V.