การเปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียนต่อสาธารณะและเข้าถึงได้โดยทั่วไป

(ตามมาตรา 35b (1) ของกฎหมายวิชาชีพ)

ทอมมีวิส

Tom Meevis ได้ลงทะเบียนพื้นที่ทางกฎหมายต่อไปนี้ในการลงทะเบียนพื้นที่ทางกฎหมายของ Netherlands Bar:

กฎหมาย บริษัท
บุคคลและกฎหมายครอบครัว
กฎหมายอาญา
กฎหมายการจ้างงาน

ตามมาตรฐานของบาร์เนเธอร์แลนด์การลงทะเบียนบังคับให้เขาต้องได้รับสิบเครดิตการฝึกอบรมต่อปีในแต่ละพื้นที่กฎหมายที่ลงทะเบียน

 

สิ่งที่ลูกค้าพูดถึงเรา

ภาพ Tom Meevis

ผู้จัดการหุ้นส่วน / ผู้ให้การสนับสนุน

อัยการสูงสุดที่กฎหมาย
อัยการสูงสุดที่กฎหมาย
ที่ปรึกษากฎหมาย
Law & More