คำปฏิเสธ

ข้อมูลที่ให้ไว้ใน Law & More B.V. เว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ได้รับจากข้อมูลนี้ Law & More B.V. ไม่สามารถถือครองและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลมาจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และ / หรือไม่ถูกต้องที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ ส่งข้อมูลไปที่ Law & More B.V. ทางอีเมลหรือแบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์ของ Law & More B.V. ไม่ปลอดภัยและจะไม่ถือว่าเป็นความลับ

Law & More B.V.