เนติบัณฑิตยสภา

โลโก้ NOVA

เนติบัณฑิตยสภา เป็นองค์กรวิชาชีพสาธารณะสำหรับวิชาชีพทางกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานด้านความยุติธรรมที่เหมาะสมเนติบัณฑิตยสภาได้ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่เหมาะสมและตรวจสอบคุณภาพของการให้บริการโดยทนายความ

เนติบัณฑิตยสภาก่อตั้งโดยทนายความทุกคนในเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้เนเธอร์แลนด์แบ่งออกเป็นสิบเอ็ดภูมิภาคตามกฎหมายซึ่งเป็นตัวแทนเขตอำนาจศาลของศาล ทนายความทั้งหมดในภูมิภาคที่พวกเขามีสำนักงานอยู่รวมกันจัดตั้งเนติบัณฑิตยสภาท้องถิ่น ทนายความของ Law & More เป็นสมาชิกของสมาคมเนติบัณฑิตยสภาระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

Law & More B.V.