ทนายความของ บริษัท ทำอะไร

บทบาทของทนายความของ บริษัท คือการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของการทำธุรกรรมทางการค้าการให้คำปรึกษาแก่ บริษัท เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายรวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์กร ในการทำเช่นนี้พวกเขาจะต้องมีความรู้ในแง่มุมของกฎหมายสัญญากฎหมายภาษีการบัญชีกฎหมายหลักทรัพย์การล้มละลายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาการออกใบอนุญาตกฎหมายการแบ่งเขตและกฎหมายเฉพาะสำหรับธุรกิจของ บริษัท ที่พวกเขาทำงานให้

Law & More B.V.