การประกันตัวคืออะไร

การประกันตัวคือข้อตกลงที่บุคคลหนึ่งตกลงที่จะครอบครองทรัพย์สินของบุคคลอื่นทางกายภาพเพื่อการรักษาความปลอดภัยหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ แต่ไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นด้วยความเข้าใจจะถูกส่งคืนในภายหลัง

Law & More B.V.