สัญญาทางกฎหมายคืออะไร

สัญญาทางกฎหมายคือข้อตกลงที่บังคับได้ตามกฎหมายระหว่างสองฝ่ายขึ้นไป อาจเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษร โดยปกติแล้วฝ่ายหนึ่งสัญญาว่าจะทำบางสิ่งเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งเพื่อแลกกับผลประโยชน์ สัญญาทางกฎหมายต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายข้อตกลงร่วมกันการพิจารณาคู่สัญญาที่มีอำนาจและการยินยอมอย่างแท้จริงจึงจะบังคับใช้ได้

Law & More B.V.