ธุรกิจที่ยั่งยืนคืออะไร

ธุรกิจที่ยั่งยืนหรือธุรกิจสีเขียวคือ บริษัท ที่มีผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุดหรืออาจเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนสังคมหรือเศรษฐกิจของโลกหรือในท้องถิ่น

Law & More B.V.