กฎหมาย บริษัท คืออะไร

กฎหมาย บริษัท (หรือที่เรียกว่ากฎหมายธุรกิจหรือกฎหมายองค์กรหรือบางครั้งกฎหมาย บริษัท ) คือร่างกฎหมายที่ควบคุมสิทธิความสัมพันธ์และการดำเนินการของบุคคล บริษัท องค์กรและธุรกิจ คำนี้หมายถึงแนวปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท หรือทฤษฎีของ บริษัท

Law & More B.V.