กฎหมายครอบครัว

กฎหมายครอบครัวเป็นขอบเขตของกฎหมายที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและทำลายความสัมพันธ์ กฎหมายครอบครัวกล่าวถึงการดำเนินการสมรสการหย่าร้างการเกิดการรับบุตรบุญธรรมหรืออำนาจปกครอง

Law & More B.V.