ทนายความคืออะไร

ทนายความหรือทนายความคือบุคคลที่ปฏิบัติตามกฎหมาย การทำงานในฐานะทนายความเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและความรู้ทางกฎหมายเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะบุคคลหรือเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของผู้ที่จ้างทนายความเพื่อให้บริการทางกฎหมาย

Law & More B.V.